Nowa komisja w PZPN. Zajmie się współpracą z samorządami terytorialnymi

fot. PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej powołał Komisję PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Do jej zadań należeć będzie przede wszystkim określanie oraz wdrażanie zasad nawiązywania i utrzymywania współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju, a także promocji polskiej piłki nożnej.

Mamy dwa konkretne pomysły na funkcjonowanie pomiędzy Samorządem a Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie prezydium Komisji, spotkaliśmy się w siedzibie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Rozmawialiśmy o tym, jak ma funkcjonować nowa komisja utworzona przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, mogliśmy się również lepiej poznać, podyskutować o konkretnych planach i o tym wszystkim, co przed nami – powiedział po zakończeniu obrad przewodniczący Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Wojciech Bochnak.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN, do zadań i uprawnień komisji należy:

 1. Określenie celów i zadań PZPN w sferze współpracy z samorządem terytorialnym działającym lub wyrażającym wolę podjęcia aktywności na różnych płaszczyznach, dotyczących funkcjonowania polskiej piłki nożnej.
 2. Opracowywanie form i środków realizacji celów i zadań oraz wdrażanie ich w życie przez Komisję i inne upoważnione jednostki organizacyjne Związku.
 3. Współdziałanie w opracowywaniu tez i założeń dotyczących regulacji prawno-finansowych, odnoszących się do samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej i sportu.
 4. Współdziałanie w opracowywaniu projektów tez i założeń regulacji prawno-finansowych dotyczących finansowania polskiej piłki nożnej oraz rozwoju infrastruktury sportowej.
 5. Promocja sportu młodzieżowego przy wykorzystaniu struktur samorządowych i społecznych w celu poprawy systemu szkolenia.
 6. Podejmowanie – wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz organizacjami samorządowymi i społecznymi – działań na rzecz zwalczania przejawów dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa na polskich stadionach.
 7. Współdziałanie z Wydziałem ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi jednostkami organizacyjnymi Związku w zakresie realizacji wspólnej polityki federacji na odcinku współdziałania z samorządem terytorialnym.
 8. Realizacja innych działań zleconych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Skład Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym:

 1. Wojciech Bochnak – Przewodniczący
 2. Tomasz Kulczycki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Adamski – Wiceprzewodniczący
 4. Marcin Orzeszek – Sekretarz
 5. Stefan Grodzki – Członek
 6. Robert Gromysz – Członek
 7. Bartosz Guss – Członek
 8. Marcin Jaroszewski – Członek
 9. Andrzej Kacperek – Członek
 10. Maciej Kolon – Członek
 11. Justyna Marciniak – Członek
 12. Jerzy Nagawiecki – Członek
 13. Hubert Siejewicz – Członek
 14. Andrzej Trzeciakowski – Członek
 15. Stanisław Tomczyszyn – Członek
 16. Paweł Żukowski – Członek
 17. Sebastian Baca – Członek

źródło: PZPN

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.