Wyróżniki merytoryczne Football Club Management Conference

Football Club Management Conference posiada niestandardowy, wręcz niekonwencjonalny charakter, oparty na wielu wyróżnikach merytorycznych. Po lekturze tego tekstu zdecydowanie łatwiejsze stanie się zrozumienie, dlaczego Football Development Institute wprowadza konferencje w piłce nożnej na zupełnie inny poziom. Oddajmy głos Marcinowi Gaborowi, autorowi koncepcji FCM Conference.


Wyróżniki merytoryczne” definiuję jako zbiór – typowych dla koncepcji, projektu, wydarzenia lub instytucji – struktur, aspektów rzeczowych oraz treści. Jakie wyróżniki charakteryzują FCM Conference?

 • część „Systemu edukacyjnego FDI”

FCM Conference jest częścią „Systemu edukacyjnego FDI”: zarówno selektywnej, jak również kompleksowej formy (więcej w tym miejscu). Ten fakt powoduje, że dla części Uczestników konferencja jest kontynuacją zdobywania wiedzy pod auspicjami FDI, a dla pozostałych Uczestników może stać się początkiem aktywnego udziału w naszej strukturze edukacyjnej.

 • fundamenty merytoryczne

Organizacja konferencji w ramach systemu edukacyjnego jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy instytucja edukacyjna posiada własne fundamenty merytoryczne. Tylko wówczas każde wydarzenie może zostać oparte na tej samej bazie koncepcyjnej, zaś przekazywane treści są jednolite merytorycznie. Football Development Institute stanowi jedyny europejski podmiot, który może poszczycić się autorską „Tożsamością piłkarską” oraz autorskim „Modelem Rozwoju Klubu” w tak szczegółowym wydaniu.

Co rozumiemy pod wymienionymi pojęciami?

„Tożsamość piłkarska FDI”
Całokształt przemyśleń, przekonań oraz wizji w ramach kluczowych 25 obszarów merytorycznych piłki nożnej, rozszerzonych o konkretne definicje, koncepcje, modele, metodykę, procesy i mechanizmy.

Na podstawie swojej tożsamości możemy porównywać każdy fakt, każde wydarzenie oraz każdy aspekt z własną piłkarską bazą intelektualną, co pozwala na udzielanie precyzyjnych odpowiedzi, formułowanie konkretnych opinii, jak również dogłębne ewaluacje. „Tożsamość piłkarska FDI” gwarantuje ponadto stabilne piłkarsko-intelektualne pryncypia prowadzonych projektów.

„Model Rozwoju Klubu FDI”
Kompleksowy, szczegółowy, dogłębny, jak również komplementarny koncept zarządzania i rozwoju Klubu piłkarskiego, posiadający strukturę, koncepcje, modele merytoryczne, procesy oraz mechanizmy w ramach dziesięciu „Obszarów rozwoju Klubu”. „Model Rozwoju Klubu FDI” jest wyposażony w konkretne, kompleksowe i precyzyjnie sformułowane treści merytoryczne.

„Model Rozwoju Klubu FDI” umożliwia nam z jednej strony weryfikację wizji, koncepcji, rozwiązań, metodyki, procesów, mechanizmów, systemów kontrolnych oraz etapu rozwoju, a z drugiej pozwala na implementację wielu elementów wypracowanego modelu lub stanowi podstawę do wypracowywania treści merytorycznych przez wspierany Klub.

Dzięki własnym fundamentom, konferencja posiada merytoryczną myśl przewodnią: „Tożsamość FCM Conference”. Za tym terminem kryje się precyzyjnie wypracowany koncept FDI na zarządzanie i rozwój profesjonalnych Klubów, wraz z konkretnym planem implementacji w cykl konferencji. Na tej podstawie stworzyliśmy szereg filarów merytoryczno-organizacyjnych, zbudowaliśmy koherentną agendę wydarzenia, a przedstawiane treści stworzą spójny obraz działań w Klubie według pomysłu FDI.

 • wieloletni scenariusz konferencji

Ogłosiliśmy FCM Conference jako cykl wydarzeń. „Cykl wydarzeń FDI” nie oznacza wyłącznie – jak to ma miejsce w przypadku innych serii, że konferencja będzie odbywać się regularnie. Widzimy w tym statusie dużo głębszy sens. Stworzyłem wieloletni scenariusz konferencji, który ma w sposób komplementarny (obszary), a także progresywny (etapy) prowadzić przez proces zarządzania i rozwoju Klubu na bazie koncepcji FDI.

 • motyw przewodni pojedynczych konferencji

Każda edycja FCM Conference ma motyw przewodni. Określa on obszar lub etap procesu. Premierowe wydanie otrzymało motto „Club Development Model” („Model Rozwoju Klubu”), łącząc zarówno kryterium obszaru, jak również etapu.

Wypracowanie kompleksowego modelu, służącego zarządzaniu i rozwojowi Klubu, uznaję za warunek konieczny do planowania strategicznego, zarządzania podmiotem piłkarskim w sposób ustrukturyzowany, prowadzenia spójnych poczynań, postępowania obliczalnego, czynienia systematycznego postępu oraz kontrolowania rozwoju (obszar koncepcyjny). Właśnie od tego kroku powinno się rozpoczynać pozytywną przemianę w podmiotach piłkarskich (etap początkowy). I od tego kroku zależy też jakość przemiany.

 • tematyka oparta o „Obszary rozwoju Klubu FDI”

Oparcie FCM Conference o koncepcję FDI w kontekście zarządzania i rozwoju Klubów implikuje również wypracowanie programu konferencji na kanwie „Obszarów rozwoju Klubu FDI”. Wspomniane obszary stanowią integralną część „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Mowa o 10 segmentach tematycznych. Podczas konferencji prezentujemy wykorzystanie wszystkich obszarów w procesie symetrycznego zarządzania, a także tworzenia synergii rozwojowych.

 • jednolita narracja

Do realizacji wieloletniego scenariusza edukacyjnego potrzebne są odpowiednio dobrane motywy przewodnie poszczególnych wydarzeń, jak również logicznie ustrukturyzowany program każdej FCM Conference. Narracja konferencji stanowi koherentną opowieść o zarządzaniu i rozwoju Klubu (w ramach konkretnego motywu przewodniego), składającą się z następujących elementów:

 • wybór zagadnień w relacji do „Obszarów rozwoju Klubu FDI”
 • zdefiniowanie korelacji pomiędzy wybranymi zagadnieniami merytorycznymi
 • ułożenie chronologii tematów, odpowiadające prawidłowemu działaniu w realnym Klubie
 • stworzenie opisu narracyjnego, oddającego spójne przesłanie konferencji

Narracja konferencji symuluje proces działania w Klubie według koncepcji FDI.

 • zunifikowane wystąpienia Ekspertów

Implementacja spójnej narracji konferencyjnej na fundamentach FDI wymaga unifikacji wystąpień Ekspertów. A to niezwykle skomplikowana procedura. W myśl zasady FCM Conference, wszystkie wykłady oraz prezentacje wynikają z „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”, które stanowią podstawę merytoryczną. Są czynnikami absolutnie nadrzędnymi. Fundamenty FDI porównujemy do organizacji gry, czyli działań zespołowych na boisku. Według przekonań FDI to najważniejszy, kardynalny aspekt pracy z drużyną i warunek konieczny osiągnięcia wysokiego poziomu. Wiedza i kompetencje Prelegentów to umiejętności indywidualne zawodników, stosowane do realizacji organizacji gry (działań zespołowych).

Dlatego kluczowy jest wybór odpowiednich Ekspertów (profil), jak również odpowiednie przygotowanie każdej prezentacji. Podczas naszych konferencji nie występują na scenie osoby przypadkowe, ani też nie można znaleźć się w kadrze konferencyjnej z polecenia lub drogą komercyjną. Każdego z Prelegentów osobiście obserwowałem (scouting) przez długie lata i w pewnym momencie zaprosiłem do statusu „Eksperta FDI”. Dodatkowo przed konferencją poświęcam wiele czasu na zespołowe spotkania merytoryczne oraz indywidualne wypracowanie konkretnych treści, odniesień do fundamentów FDI, a także elementów łączących poszczególne prezentacje.

 • prezentacja konkretnych definicji, koncepcji, modeli

Jesteśmy całkowitymi przeciwnikami przekazywania ogólników. Nie sprzedajemy – jak to w dzisiejszym świecie się dzieje – chaotycznych frazesów za „wartościowe impulsy oraz cenne inspiracje w kreatywnym środowisku”.

Ogromnym atutem Football Development Institute jest autorska piłkarska baza intelektualna, a także wynikające z niej merytoryczne elementy pochodne o kompleksowym, szczegółowym i dogłębnym charakterze. Dlatego podczas FCM Conference będziemy prezentować własne definicje, koncepcje oraz modele merytoryczne w ramach „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. Tylko w ten sposób można czegoś nauczyć. I tylko tak można zachować jakąś wiedzę dla siebie.

 • innowacyjna formuła uczestnictwa

FCM Conference charakteryzuje się z definicji innowacyjnym formatem, o czym dokładnie pisałem powyżej. Jednak również w odniesieniu do formuły uczestnictwa przygotowaliśmy wiele niestandardowych rozwiązań. Osoby biorące udział w wydarzeniu będą mogły wykonać zadanie projektowe, a najlepiej oceniona praca zostanie nagrodzona. Ponadto drugiego dnia pojawi się forma warsztatowa, podczas której wybrani Uczestnicy znajdą się na scenie w towarzystwie Ekspertów FDI. Nie zabraknie także interaktywnych możliwości przekazywania swoich opinii, jak również wyboru różnych opcji konferencyjnych.

 • część „Systemu rozwoju Klubu FDI”

Na początku tego artykułu wyjaśniałem, co oznacza, że FCM Conference należy do „Systemu edukacyjnego FDI”. Cały tekst zepnę swoistą klamrą, gdyż Football Club Management Conference jest także częścią „Systemu rozwoju Klubów FDI”. Po pierwsze: edukując Specjalistów, wpływamy na rozwój Klubów w sposób pośredni. Po drugie, każdy Klub uczestniczący w naszej konferencji otrzymuje możliwość umówienia indywidualnej konsultacji z FDI. Prowadzone wówczas rozmowy mogą przybliżyć Klub do wsparcia z naszej strony. A wsparcie FDI to już bezpośredni udział Klubu w naszym systemie rozwojowym.

Sądzę, że po lekturze tego tekstu wiele osób będzie chciało dołączyć do grona Uczestników. Zapraszam do rejestracji w tym miejscu. Podanie hasła FCMC2023_PB30 pozwala uzyskać rabat w wysokości 30%.

Marcin Gabor
autor koncepcji FCM Conference

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.