Nowy system redystrybucji przychodów medialnych w Bundeslidze

Przed końcem roku zarząd DFL (Deutsche Fußball Liga) podjął uchwałę w sprawie podziału przychodów z tytułu sprzedaży praw medialnych na okres 4 sezonów, tj. od sezonu 2021/22 do 2024/25.

Po intensywnych dyskusjach w czasie siedmiu sesji roboczych, pomimo częściowo rozbieżnych poglądów, osiągnięto ostatecznie porozumienie. Wobec zmniejszonych dochodów z marketingu w regionie D-A-CH, fazy konsolidacji na rynkach międzynarodowych i znacznych niedoborów po stronie przychodowej klubów z powodu pandemii koronawirusa, przyszły system dystrybucji ma na celu przede wszystkim zapewnienie stabilności w czasach kryzysu i – biorąc pod uwagę ideę solidarności – jest zorientowany na przyszłość.

Staramy się podejmować decyzje w niepewnych czasach, których głównym celem jest przeprowadzenie wszystkich 36 klubów przez kryzys. To nie jest czas na radykalne rozwiązania, ale na niezawodne rozwiązania, w których patrzy się w przyszłość.

prezes DFL, Christian Seifert po ogłoszeniu informacji

Seifert, który niedawno ogłosił plany wycofania się z DFL, potwierdził również, że w lutym odbędą się „konkretne rozmowy” ze spółkami private equity w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Bundesliga International.

2 etapy, 4 filary

Mając na uwadze podział wpływów z przyznania niemieckojęzycznych praw medialnych (w latach 2021/22 – 2024/25 średnio 1,1 mld euro na sezon) prezydium DFL uzgodniło dwuetapowy plan oparty na czterech filarach: „Równa dystrybucja”, „Wyniki”, „Młode talenty” i „Zainteresowanie”.

W ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania praw, stabilność będzie ważniejsza w porównaniu z czynnikami zmiennymi. Takie podejście zapewnia klubom bezpieczeństwo planowania, jest zgodne z rosnącym trendem dochodów medialnych w nadchodzącym okresie, a także uwzględnia skutki pandemii. W ciągu pierwszych dwóch lat – w porównaniu z obowiązującą dzisiaj umową – dodatkowa suma ok. 75 mln euro zostanie rozdzielona równo. Oznacza to równą dystrybucję średnio około 580 mln euro na sezon w latach 2021/22 i 2022/23 i odpowiada udziałowi w wysokości 53 procent w sezonie całkowitych dochodów z niemieckojęzycznych praw medialnych. Na podstawie wybranego systemu dystrybucji kluby już przed rozpoczęciem dwóch kolejnych sezonów wiedzą, że mają zagwarantowaną część dodatkowych pieniędzy.

Jednocześnie w pierwszych dwóch latach nadchodzącego okresu, uwaga jest już skierowana na przyszłość: między innymi poprzez wciąż istniejący filar „Wyniki”, wyższe nagrody za wprowadzanie młodych talentów i wstępne badanie rynku w zakresie zainteresowania poszczególnymi klubami.

W drugim etapie nadchodzącego modelu, większą wagę przywiązuje się do aspektu promowania młodych talentów – po raz pierwszy nagradzany jest nie tylko czas spędzony na boisku przez młodych zawodników, ale także ich szkolenie. W sezonach 2023/24 i 2024/25 na wspieranie młodzieży zagospodarowano średnio 47,5 mln euro. Dla porównania: według obecnego systemu na sezony od 2017/18 do 2020/21 średnia wynosi 23 mln euro na sezon. Zauważamy więc dwukrotny wzrost w tym zakresie.

Kryterium „Zainteresowania” określone przez badanie rynku przeprowadzone przez Allensbacher Markt und Werbeträgeranalyse (AWA) stanowi 2 procent (około 22 milionów euro na sezon) dochodu w pierwszych dwóch latach i 3 procent (około 36 milionów euro na sezon) w ciągu kolejnych dwóch lat. Wspiera to wysiłki klubów mające na celu osiągnięcie jak największego znaczenia społecznego – co jest jednocześnie w interesie partnerów medialnych.

Prezydium DFL w odpowiednim czasie poinformuje o 10 milionach euro na sezon 2024/25, która do tej pory nie została zaalokowana. 

Podział wpływów

Filar 1 – Równa dystrybucja

Obejmuje 53% przychodów w latach 2021/22 i 2022/23 oraz 50% w latach 2023/24 i 2024/25. W sezonie 2021/22 łączna kwota tego filaru wyniesie 569 mln euro, w sezonie 2024/25 będzie to 604 mln euro. W Bundeslidze oznacza to równą dystrybucję średnio 460 milionów euro na sezon w nadchodzącym okresie praw medialnych, w 2. Bundeslidze około 128 milionów euro.

Filar 2 – Wyniki

Obejmuje 42% (sezony 2021/22 i 2022/23) lub 43% przychodów (sezony 2023/24 i 2024/25). Dla klubów Bundesligi i 2.Bundesligi istniejący system ocen poprzednich pięciu sezonów nie ulegnie zmianie.

Filar 3 – Młode talenty

Obejmuje 3% (2021/22 i 2022/23) lub 4% (2023/24 i 2024/25) przychodów i dzieli się na dwa obszary:

1) Dwie trzecie tej kwoty jest przyznawane na podstawie czasu na boisku młodych zawodników. Rozkład tego udziału jest proporcjonalny do liczby minut rozegranych przez wychowanków w kategorii U23 w bieżącym sezonie.

2) Jedna trzecia przeznaczona jest na szkolenie młodych zawodników. Rozpatrywany okres rozpoczyna się w wieku 12 lat. Bieżący sezon nie jest uwzględniony, ponieważ jest już nagradzany poprzez zaangażowanie gracza. Pod uwagę brane jest 36 obecnych klubów zawodowych i ich udział w wyszkoleniu zawodników.

Filar 4 – Zainteresowanie

Obejmuje 2% (2021/22 i 2022/23) lub 3% (2023/24 i 2024/25) przychodów, które są proporcjonalne do zainteresowania klubami na podstawie analizy rynku Allensbach i mediów reklamowych. W tym celu AWA pyta osoby niemieckojęzyczne w wieku co najmniej 14 lat o kluby Bundesligi i 2. Bundesligi, korzystając z reprezentatywnej próby opartej na około 23 000 ankietowanych osób.

Prognoza Seiferta

Seifert powiedział także, że w sezonie 2020/21 Bundesligi obroty spadną o około 1 miliard euro (1,21 miliarda dolarów), jeśli kibice nie będą mogli przebywać na stadionach przez resztę sezonu. W sezonie 2019/20 obroty spadły o około 250 mln EUR (303 mln USD) po wybuchu pandemii w jego połowie.

Całkowity brak kibiców spowoduje około 650 mln euro straty w porównaniu z sezonem 2018/19 – powiedział Seifert.

Odnosząc się do perspektyw obrotów w sezonie 2020/21, dodał: – Łączna strata w obrotach w wysokości 1 miliarda euro, czyli około 20 procent.

Seifert podkreślił też, że ogólna strata od marca 2020 r. do lata 2022 r. może wynieść nawet 2 mld euro (2,42 mld USD).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.